Inference Mechanisms for Knowledge Management System in E-health Environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inference Mechanisms for Knowledge Management System in E-health Environment

Abstrakt

W artykule zaprezentowano badania i ich wyniki osiągnięte w trakcie prac na systemem zarządzania wiedzą dla systemu typu e-health PIPS (ang. Personalised Information Platform for Life and Health Services)Opisano warstwę semantyczną systemu zarządzania wiedzą, a w szczególności skoncentrowano się na silniku wnioskującym.Poddano dyskusji następujące zagadnienia: analizę dostępnych narzędzi wnioskujący i ich zgodności ze standardem Semantic Web, podstawy algorytmu kartograficzneg zastosowanego w silniku wnioskującym systemu PIPS i osiągnięte rezultaty. Również opisane dalsze perspektywy rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Grabowska T., Zawadzki M., Waloszek W.: Inference Mechanisms for Knowledge Management System in E-health Environment// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi