Influence of sulphur on high temperature degradation of steel structures in the refinery industry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of sulphur on high temperature degradation of steel structures in the refinery industry

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd skutków wpływu związków siarki, znajdujących się w mediach procesowych instalacji rafineryjnych, na elementy konstrukcji ze stali węglowych i stopowych. Wyróżniono dwa aspekty wysokotemperaturowej korozji siarkowej: związany z tworzeniem się zgorzeliny siarczkowej i ubytkami masy oraz dotyczący wewnętrznej degradacji elementu w wyniku zmian mikrostruktury stali. Przedstawiono tzw. zmodyfikowane krzywe McConomy i krzywe Couper-Gormana, służące do prognozowania szybkości korozji w środowiskach niezawierających wodoru i zawierających wodór. Omówiono mechanizm degradacji mikrostruktury stali w wyniku obniżenia stabilności węglików w obecności siarki i nakreślono rolę wodoru w procesie niszczenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 6, strony 16 - 25,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hucińska J.: Influence of sulphur on high temperature degradation of steel structures in the refinery industry// Advances in Materials Science. -Vol. 6., nr. nr 1-2 (9) (2006), s.16-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi