Influence of the method of the control of the hybrid contactless short-circuit limiter on power quality - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of the method of the control of the hybrid contactless short-circuit limiter on power quality

Abstrakt

W artykule przedstawiono wpływ sterowania bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych na ograniczanie zapadów napięcia. Scharakteryzowano podstawowe własności ogranicznika oraz układu sterowania jego pracą. Ponieważ prąd zwarciowy jest detekowany przez dedykowany superkrótki bezpiecznik sterowanie musi być dostosowane do czasu przedrukowego i łukowego topika, które zależą od aktualnej wartości prądu i aktualnej konfiguracji obwodu. Pokazano, że układ sterowania oparty na pomiarze napięcia miedzy zaciskami topika wymaga zastosowania bardzo szybkiego czujnika pomiarowego. Zaprezentowano wpływ doboru czasów sterowania ogranicznika na ograniczanie prądu zwarciowego.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 53, strony 98 - 101,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Leśniewski P.: Influence of the method of the control of the hybrid contactless short-circuit limiter on power quality// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 53., nr. nr 4 (2007), s.98-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi