Informacja - Krok w kierunku dostępności i bezpieczeństwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Informacja - Krok w kierunku dostępności i bezpieczeństwa

Abstrakt

Artykuł opisuje rolę informacji w przestrzeni publicznej dla lepszej orientacji użytkownikow w tym szczególnie osób o ograniczonej percepcji. Przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem Systemów Informacji Miejskiej (SIM). Szczególną uwagę zwrócono na problemy orientacji w przestrzeni miejskiej osób niewidomych

Marek Wysocki. (2010). Informacja - Krok w kierunku dostępności i bezpieczeństwa, (Nr 5), 30-37.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Biblioteka Wizerunku Miasta, część 5. Miasto Dostępne strony 30 - 37
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wysocki M.: Informacja - Krok w kierunku dostępności i bezpieczeństwa// Biblioteka Wizerunku Miasta, część 5. Miasto Dostępne/ Warszawa: AMS, Stowarzyszenie Przyjaciól Integracji, 2010, s.30-37

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi