Kampus uniwersytecki w strukturze śródmieścia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kampus uniwersytecki w strukturze śródmieścia

Abstrakt

Kampus uniwersytecki uznawany jest na świecie jako jeden z najistotniejszych generatorów miejskiej przestrzeni publicznej. Stąd szczególnego znaczenia nabiera sposób wykorzystania tego potencjału dla rewitalizacji struktur śródmiejskich. Kampusy otwiera się na miasto integrując je poprzez atrakcyjny system przestrzeni publicznej, wprowadza się do programu funkcjonalnego ośrodków uniwersyteckich ofertę popularno-naukową atrakcyjną dla osób spoza środowiska akademiciego. Artykuł porusza problematykę integracji przestrzennej kampusów uniwersyteckich zlokalizowanych w śródmieściu Gdańska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast = Role of universities in socio-economic and spatial development of towns strony 250 - 256
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kochanowska D., Rembarz G.: Kampus uniwersytecki w strukturze śródmieścia// Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast = Role of universities in socio-economic and spatial development of towns/ ed. pod red. Tadeusza Markowskiego i Dominika Drzazgi. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2008, s.250-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi