Instrumenty sterowania rozwojem przestrzennym na przykładzie Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instrumenty sterowania rozwojem przestrzennym na przykładzie Gdańska

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu mozliwego instrumentarium zarzadznia rozwojem przestrzennym miasta, opisanego na przykładzie Gdańska. Zawarto w nim także propozycję podstawowych strategii przestrzennych, jakich można używać w procesie sterowania rozwojem miasta w warunkach gospodarki rynkowej i w świetle zasad zrównoważonego rozwoju struktur miejskich.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lorens P., Załuski D.: Instrumenty sterowania rozwojem przestrzennym na przykładzie Gdańska // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi