Interaction of imidazolium type ionic liquids with the solid phase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interaction of imidazolium type ionic liquids with the solid phase

Abstrakt

Niektóre ciecze jonowe, w szczególności te posiadające kation organiczny podstawiony długim łańcuchem alkilowym, wykazują strukturalne podobieństwo do surfaktantów. Samoczynne formowanie się agregatów cieczy jonowych może wpływać na procesy przenoszenia masy w wielu operacjach jednostkowych jak: ekstrakcja, nanofiltracja lub kataliza oraz transport i rozmieszczenie tych związków w środowisku naturalnym. W niniejszej publikacji opracowana została metoda szacowania oddziaływań cieczy jonowych w roztworach wodnych z fazą stałą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS nr 1, strony 82 - 87,
ISSN: 1454-4164
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Jungnickel C., Markiewicz M., Preiss U., Mrozik W., Stepnowski P.: Interaction of imidazolium type ionic liquids with the solid phase// JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS. -Vol. 1, nr. iss. 1 (2009), s.82-87
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi