Investigation of transverse cracking of asphalt pavements in the north-eastern Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of transverse cracking of asphalt pavements in the north-eastern Poland

Abstrakt

Spękania poprzeczne są jednym z najczęstszych typów uszkodzeń występujących na polskich drogach. Artykuł przedstawia wyniki badań spękań poprzecznych dróg zlokalizowanych w Polsce północno-wschodniej. Na podstawie badań terenowych podjęto próbę wyznaczenia związków pomiędzy częstotliwością spękań, zdefiniowaną indeksem spękań, a wybranymi cechami nawierzchni. Analizowane były następujące cechy nawierzchni: typ podbudowy (podbudowa z kruszywa lub podbudowa związana cementem), grubość nawierzchni, grubość warstw asfaltowych, grubość podbudowy, rodzaj podłoża gruntowego, sztywność warstw asfaltowych zdefiniowana modułem sztywności, wytrzymałość na pośrednie rozciąganie, wiek nawierzchni oraz natężenie ruchu. Analizowano również związki pomiędzy intensywnością spękań poprzecznych a rodzajem zastosowanej podbudowy (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub podbudowa związana cementem).

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Pavement cracking : Mechanism, modeling, detection, testing, and case histories strony 853 - 860
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Pszczoła M., Judycki J., Dołżycki B.: Investigation of transverse cracking of asphalt pavements in the north-eastern Poland// Pavement cracking : Mechanism, modeling, detection, testing, and case histories/ ed. eds: Imad L. Al-Qadi, T. Scarpas, A. Loizos. Leiden: CRC Press/Balkema, 2008, s.853-860
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1201/9780203882191.ch83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi