Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni

Abstrakt

Praca ta stanowi przegląd dotychczasowych prac badawczych polskich i zagranicznych w zakresie odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania niskotemperaturowe. Autor przedstawił różne czynniki (materiałowe, środowiskowe, związane z konstrukcją nawierzchni i inne) wpływające na powstawanie spękań niskotemperaturowych. Omówiono rozkład temperatury na grubości warstw bitumicznych. Dokonano przeglądu laboratoryjnych metod badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach. Przedstawiono zjawisko relaksacji naprężeń oraz modele mechanizmu spękań termicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Roads and Bridges - Drogi i Mosty strony 73 - 110,
ISSN: 1643-1618
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pszczoła M.: Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni// Drogi i Mosty. -., nr. nr 3 (2006), s.73-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi