Wpływ zbrojenia polimerowymi włóknami rozproszonymi na wybrane właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ zbrojenia polimerowymi włóknami rozproszonymi na wybrane właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych zbrojonych polimerowymi włóknami rozproszonymi. Ocenie poddano mieszankę włókien zbrojących aramidowo-poliolifenowych pod kątem wpływu ich zastosowania na właściwości niskotemperaturowe i odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych. Właściwości niskotemperaturowe oceniano na podstawie testu zginania próbek belkowych oraz na podstawie oceny parametrów mechaniki pękania w teście zginania próbek półwalcowych w temperaturze -20°C. Właściwości w wysokich temperaturach tj. od +4°C do +45°C oceniano na podstawie krzywych wiodących modułu sztywności podczas osiowego dynamicznego ściskania. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że zastosowane włókna zbrojące mają potencjał w poprawie właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 275 - 280,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Jaskuła P., Stienss M., Szydłowski C.: Wpływ zbrojenia polimerowymi włóknami rozproszonymi na wybrane właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych// Drogownictwo. -., nr. 9 (2017), s.275-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi