Inżynieria Powierzchni: Wybrane zagadnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inżynieria Powierzchni: Wybrane zagadnienia

Abstrakt

Zakres tematyczny niniejszego podręcznika obejmuje zagadnienia z dziedziny inżynierii powierzchni dotyczące podstawowych procesów niszczenia powierzchni tworzyw metalicznych oraz metod stosowanych w celu podwyższenia odporności korozyjnej oraz odporności na zużycie. Wybrano i opisano głównie tradycyjne technologie inżynierii powierzchni takie jak galwanotechnika, pokrywanie ogniowe (zanurzeniowe), natryskiwanie cieplne, napawanie, platerowanie, obróbka cieplno-chemiczna. Przy prezentacji poszczególnych tematów autorzy uwzględnili aktualne doświadczenia eksploatacyjne oraz wyniki badań laboratoryjnych zmierzające do polepszenia właściwości i jakości powłok i warstw wierzchnich zwiększających wydajność procesów technologicznych ich wytwarzania. Obok tradycyjnych technologii przedstawiono podstawy technologii nowej generacji, które rozwijają się niezwykle dynamicznie wytyczając aktualny kierunek rozwoju inżynierii powierzchni. W rozdziale I przedstawiono techniki jarzeniowe, cienkowarstwowe, wiązkowe, elektronowe i laserowe umożliwiające wytwarzanie warstw kompozytowych o określonych właściwościach fizycznych oraz mechanicznych. W kolejnych rozdziałach poświęconych tradycyjnym technikom wytwarzania powłok i warstw wierzchnich podano również przykłady technologii multipleksowych i hybrydowych, które dzięki współdziałaniu z nowymi technikami służą do wytwarzania warstw o oczekiwanych właściwościach eksploatacyjnych obrabianych elementów. W ostatnim rozdziale przybliżono metody badań jakości powłok i warstw wierzchnich wytwarzanych na metalach i stopach z uwzględnieniem aktualnych norm. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Energetyka oraz kierunków pokrewnych, a także dla inżynierów pracujących w przemyśle i biurach projektowych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Głowacka M., Łabanowski J.: Inżynieria Powierzchni: Wybrane zagadnienia. Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 2014.155 s. ISBN 978-83-62336-38-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 604 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi