Izomery pozycyjne i geometryczne kwasów oktadecenowych i oktadekadienowych w częściowo uwodornionym linolanie metylu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Izomery pozycyjne i geometryczne kwasów oktadecenowych i oktadekadienowych w częściowo uwodornionym linolanie metylu

Abstrakt

Badano ilość i rodzaj izomerów geometrycznych i pozycyjnych powstających podczas częściowego uwodornienia na katalizatorze niklowym linolanu metylu bez i z dodatkiem inhibitora siarkowego. Stwierdzono tworzenie się kilku izomerów kwasów oktadekadienowych (18:2) i izomerów pozycyjnych kwasów oktadecenowych (18:1) - od delta 7 - do delta 16, o konfiguracji geometrycznej trans i cis. Obecność siarki w układzie reakcyjnym wpływała na wzrost izomeryzacji geometrycznej oraz na profile składu frakcji trans-kwasów oktadecenowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna nr T. 39, strony 487 - 491,
ISSN: 0365-9445
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szukalska E., Modzelewski M.: Izomery pozycyjne i geometryczne kwasów oktadecenowych i oktadekadienowych w częściowo uwodornionym linolanie metylu// Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. -Vol. T. 39., nr. Suplement (2006), s.487-491
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi