Uwodornienie oleju sojowego i rzepakowego na katalizatorach miedziowych promotorowanych niklem i tlenkiem glinu. Hydrogenation of soybean and rapeseed oil with copper catalysts activated with nickel and aluminium oxide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwodornienie oleju sojowego i rzepakowego na katalizatorach miedziowych promotorowanych niklem i tlenkiem glinu. Hydrogenation of soybean and rapeseed oil with copper catalysts activated with nickel and aluminium oxide

Abstrakt

Badano nowy typ katalizatorów miedziowych promotorowanych niklem, o stosunku Cu do Ni w granicach od 1:0,0036 do 1:0,018 w?w, osadzonych na Al2O3, przeznaczonych do selektywnego uwodornienia kwasu linolenowego w olejach roślinnych. Uwodornienie prowadzono w laboratoryjnym reaktorze typu "dead end" na oleju sojowym i rzepakowym, a kontakty mieszane - w stęż. 0,5% i 1% Cu. Na podstawie badań stwierdzono, że promotorowanie znacząco wpływa zarówno na kinetykę jak i na chemizm reakcji. Wraz ze zwiększającą się ilością Ni w katalizatorze obserwuje się podwyższenie jego aktywności. Powoduje to, że możliwe jest obniżenie stężenia katalizatora w oleju. Odbywa się to jednak kosztem spadku selektywności s3, lecz spadek ten jest stosunkowo niewielki. Szybkość filtracji katalizatorów mieszanych zależy od zawartości w nich Ni. Wraz ze wzrostem stężenia Ni szybkość filtracji rośnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops nr 23, strony 175 - 186,
ISSN: 1233-8273
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szukalska E., Hazuka Z., Pawłowicz R.: Uwodornienie oleju sojowego i rzepakowego na katalizatorach miedziowych promotorowanych niklem i tlenkiem glinu. Hydrogenation of soybean and rapeseed oil with copper catalysts activated with nickel and aluminium oxide// Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. -Vol. 23., nr. 1 (2002), s.175-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi