Emulgatory acylopropylenoglikolowe otrzymywane w układach mikroemulsyjnych - synteza i właściwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Emulgatory acylopropylenoglikolowe otrzymywane w układach mikroemulsyjnych - synteza i właściwości

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwości syntezy emulgatorów acylopropylenoglikolowych na drodze bezpośredniej estryfikacji glikolu propylenowego kwasami tłuszczowymi C12:0 - C18:0 przebiegającej w układzie mikroemulsyjnym w obecności surfaktantów: anionowego dodecylosiarczanu sodu i niejonowego polioksyetylenowanego glikolu etylenowego. Opisano wpływ rodzaju i stężenia surfaktantu, budowy kwasu tłuszczowego użytego w syntezie, temperatury procesu i czasu trwania reakcji na postęp reakcji oraz wartości stałych kinetycznych procesu. Omówiono wpływ obecności związków powierzchniowo czynnych na właściwości powierzchniowe i hydrofilowo - lipofilowe zsyntetyzowanych preparatów. Przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania uzyskanych emulgatorów do otrzymywania układów zdyspergowanych zawierających w fazie olejowej wybrane tłuszcze roślinne, takie jak tłuszcz shorea, olej mango, olej palmowy i olej sojowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi