Właściwości modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych syntetyzowanych z mieszanin kwasów tłuszczowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych syntetyzowanych z mieszanin kwasów tłuszczowych.

Abstrakt

Przedstawiono właściwości modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, które są otrzymywane w warunkach przemysłowych. Emulgatory syntetyzowano metodą bezpośredniej ekstrakcji w obecności otrzymywanych in situ soli sodu i stosowanych kwasów tłuszczowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 82, strony 299 - 302,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Gajewska A.: Właściwości modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych syntetyzowanych z mieszanin kwasów tłuszczowych. // Przemysł Chemiczny. -Vol. 82., nr. 4 (2003), s.299-302
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi