Właściwości układów emulsyjnych stabilizowanych mieszaninami monoacylogliceroli i oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów tłuszczowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości układów emulsyjnych stabilizowanych mieszaninami monoacylogliceroli i oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Abstrakt

Przedstawiono możliwości otrzymywania niejonowych emulgatorów o różnorodnych właściwościach hydrofilowych, z wykorzystaniem monoacylogliceroli i oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Określono efektywność preparowanych emulgatorów sporządzając modelowe emulsje i badając ich właściwości oraz stabilność. Otrzymane emulgatory można stosować do otrzymywania emulsji O/W i W/O.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Ciesiulska L., Macierzanka A.: Właściwości układów emulsyjnych stabilizowanych mieszaninami monoacylogliceroli i oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów tłuszczowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi