Japanese trace of a historical bridge in Poland. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Japanese trace of a historical bridge in Poland.

Abstrakt

Komunikat wyjaśnia sprawę japońskiego tekstu związanego z powstaniem pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego wybudowanego w roku 1929 z inicjatywy i według projektu profesora Stefana Bryły. Przybliżenie tej sprawy ma na celu dalszą międzynarodową promocję tego mostu jako znamienitego zabytku techniki w skali globu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 49, wydanie 1, strony 99 - 102,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cywiński Z.: Japanese trace of a historical bridge in Poland. // Archives of Civil Engineering. -Vol. 49., iss. 1 (2003), s.99-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi