Jednoelektronowy atom Diraca w słabym polu elektrycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jednoelektronowy atom Diraca w słabym polu elektrycznym

Abstrakt

W pracy przeanalizowano wpływ słabego, stałego, jednorodnego, zewnętrznego pola elektrycznego na relatywistyczny atom jednoelektronowy, znajdujący się w stanie podstawowym. Wykorzystując rozwinięcie uogólnionej funkcji Greena w bazie funkcji Sturma-Diraca-Coulomba, wyznaczono trzy rodzaje elektromagnetycznych momentów dipolowych (elektryczny, magnetyczny oraz magnetyczny toroidalny), indukowanych w atomie przez zewnętrzne pole elektryczne. Z wymienionymi momentami związane są odpowiednie polaryzowalności atomowe, dla których znaleziono analityczne wyrażenia zawierające uogólnioną funkcję hipergeometryczną z jednostkowym argumentem. Dokonano także rozkładu Gordona polaryzowalności elektrycznej oraz anapolowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi