Kant i kantyzmy.O okresach i sposobach obecności Kanta w filozofii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kant i kantyzmy.O okresach i sposobach obecności Kanta w filozofii

Abstrakt

Artykuł opisuje pięć okresów obecności Kanta:1. Wczesny kantyzm, ktory nie miał do czynienia z zamkniętym obrazem Kanta, 2.Idealizm niemiecki, gdzie Kant staje się częścią rozwoju idealizmu niemieckiego' 3.Neokantyzm redukujący filozofię do teorii poznania i wartości,4.Okres powrotu do realizmu i do ontologicznej oraz metafizycznej interpretacji Kanta,5.Okres współczesny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kant wobec problemów współczesnego świata strony 231 - 245
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lisak A.: Kant i kantyzmy.O okresach i sposobach obecności Kanta w filozofii// Kant wobec problemów współczesnego świata/ ed. pod redakcją Justyny Miklaszewskiej i Przemysława Spryszaka ; [autorzy Piotr Bartula et al.]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s.231-245
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi