Kant i kantyzmy : o okresach i sposobach obecnosci Kanta w filozofii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kant i kantyzmy : o okresach i sposobach obecnosci Kanta w filozofii

Abstrakt

Artykuł omawia pięć etapów obecności Kanta w filozofii:1) wczesny kantyzm, gdzie obraz filozofi Kanta nie był jeszcze zamkniety.2)idealizm niemiecki, gdzie Kant staje się sam ogniwem jako rozwój.3) etap neokamntyzmu, redukują Kanta do teorii poznania i filozogii krytycznej.4) etap ontologicznej i metafizycznej interpretacji Kanta.5) etap współczesny: rewidujący wiele fałszywych opini o historycznym Kancie i okreslany przez wielkość współczesnych stanowisk filozoficznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kant i kantyzmy : szkice z filozofii krytycznej strony 7 - 20
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lisak A.: Kant i kantyzmy : o okresach i sposobach obecnosci Kanta w filozofii// Kant i kantyzmy : szkice z filozofii krytycznej/ ed. red. Przemysław Parszutowicz ; Tomasz Kupś [et al.]. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2008, s.7-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi