Katedra silników spalinowych i sprężarek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra silników spalinowych i sprężarek

Abstrakt

Przedstawiono prace badawcze, działalność dydaktyczną i współpracę międzynarodową prowadzoną w Katedrze Silników Spalinowych i Sprężarek Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ciagu ostatnich piętnastu lat (1996-2010). Katedra została utworzona w 1945 r. wraz z powstaniem Wydziału Mechanicznego. Ostatnimi jej kierownikami byli: prof. Marian Cichy (1992-1997), prof. Andrzej Balcerski (1997-2009), dr. hab. inż. Stanisław Taryma (2009-2010). W rozpatrywanym okresie działalność badawcza Katedry SSiS dotyczyła głównie silników samochodowych i okrętowych (identyfikacja rzeczywistych warunków pracy, badania układów zasilania i chłodzenia, metody projektowania siłowni okrętowych), konstrukcji hybrydowych układów napędowych pojazdów oraz modelowania systemów energetycznych przy użyciu grafów wiązań. Pracownicy katedry prowadzili 6 grantów KBN, 3 umowy z przemysłem zakończone wdrożeniami oraz prace w ramach funduszy BW i DS Uczelni. Rezultaty prac publikowano w czasopismach oraz krajowych i zagranicznych referatach konferencyjnych (ok. 10 pozycji rocznie). Opracowano i wydano 8 książkowych pozycji monograficznych i skryptów. Działalność dydaktyczna Katedry obejmowała wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne, projektowe i rachunkowe dotyczące teorii, konstrukcji i eksploatacji silników spalinowych we wszystkich ich zastosowaniach. Liczba dyplomantów Katedry wynosiła ok. 15 osób rocznie. Współpraca międzynarodowa dotyczyła głównie wyjazdów stażowych, połączonych z pracami badawczymi i wspólnymi publikacjami, pracowników i studentów do ośrodków naukowych Włoch, Francji, Niemiec oraz Rosji. Przedstawiciele współpracujących ośrodków wielokrotnie przyjeżdżali do Gdańska uczestnicząc w seminariach naukowych i konferencjach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 217 - 220,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Balcerski A., Makowski S.: Katedra silników spalinowych i sprężarek// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 5 (171) (2010), s.217-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi