Zastosowanie diagnostyki drganiowej okrętowego zespołu napędowego w eksploatacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie diagnostyki drganiowej okrętowego zespołu napędowego w eksploatacji

Abstrakt

W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki drganiowej układu mechanicznego okrętowych zespołów napędowych na przykładzie eksploatacyjnych badań obiektu rzeczywistego, na którym zaobserwowano zwiększony poziom drgań. Scharakteryzowano system diagnozujący zastosowany do badań, będący na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Katedry Siłowni Okrętowych Politechniki Gdańskiej. Przybliżono technologię pomiaru drgań wzdłużnych i poprzecznych linii wałów okrętowego układu napędowego z zastosowaniem przenośnego rejestratora drgań oraz metodykę ich analizy widmowo-korelacyjnej jako podstawę wnioskowania diagnostycznego o stanie dynamicznym rozpatrywanego układu. Dało to w rezultacie możliwość wskazania najbardziej prawdopodobnych przyczyn utraty stabilności układu mechanicznego.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Korczewski Z., Rudnicki J.: Zastosowanie diagnostyki drganiowej okrętowego zespołu napędowego w eksploatacji// Wybrane problemy eksploatacji siłowni okrętowych/ : , 2016, s.94-109
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi