Key concepts for implementation a Web-based project management in wordwide science project - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Key concepts for implementation a Web-based project management in wordwide science project

Abstrakt

Praca prezentuje koncepcję stworzenia systemu wspomagania zarządzaniem międzynarodowym projektem naukowym. Szczególny nacisk położono na stworzenie przestrzeni roboczej dla członków projektu, umożliwiającej szybkie i efektywne tworzenie dokumentów oraz efektywną komunikację.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Skowroński Z., Skowrońska K., Biziuk M., Namieśnik J.: Key concepts for implementation a Web-based project management in wordwide science project// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi