Kierunki zmian w gospodarce narodowej w aspekcie rozwoju niektórych dziedzin energetyki odnawialnej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunki zmian w gospodarce narodowej w aspekcie rozwoju niektórych dziedzin energetyki odnawialnej.

Abstrakt

W referacie omówiono oddziaływania źródeł energii odnawialnej na gospodarkę narodową, w szczególności energetykę oraz ich kierunki wykorzystania, szczególnie tych, które w Polsce mają szansę rozwoju i dadzą zauważalny udział w pokryciu krajowego bilansu energetycznego. Restrukturyzacja gospodarki powinna być starannie przemyślana i systematyczna z uwzględnieniem ścisłej kontroli poszczególnych jej etapów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dobrze pojętą i szeroko rozumianą edukację społeczną. Kolejnymi ważnymi postulatami autora są: utworzenie banku strategii rozwojowych oraz wykonanie wielokryterialnego studium przemian gospodarczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia planowania i eksploatacji systemów energetycznych.Prace naukowe Katedry Elektroenergetyki. strony 39 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kusto Z.: Kierunki zmian w gospodarce narodowej w aspekcie rozwoju niektórych dziedzin energetyki odnawialnej. // Wybrane zagadnienia planowania i eksploatacji systemów energetycznych.Prace naukowe Katedry Elektroenergetyki./ ed. E. Ratajczak Gdańsk: IMP., 2002, s.39-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi