Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych

Abstrakt

Celem artykułu jest próba pokazania, że istotne znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw mają kompetencje pracowników w wieku 55+. Opracowanie polemizuje z przekonaniem niektórych pracodawców, że pracownicy w starszym wieku są mniej wydajni, gorzej przygotowani do wykonywania pracy, czy wreszcie z trudem akceptowani przez klientów i pracowników w młodszym wieku . W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w 2012 roku wśród studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w których badani wypowiadali się na temat znaczenia kompetencji starszych pracowników w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
e-mentor strony 23 - 26,
ISSN: 1731-6758
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K.: Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych// e-mentor. -., nr. 1(48) (2013), s.23-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi