Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach

Abstrakt

Aby osiągać założone cele w organizacji i wdrażać opracowane strategie, niezbędni są odpowiednio przygotowani pracownicy. To oni są największą siłą każdej organizacji, w których widzi się czynnik przewagi konkurencyjnej i aby ją zdobywać, należy jasno zdiagnozować niezbędne kompetencje zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji. Sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo cechuje się poprawnie zbudowaną strukturą organizacyjną, w ramach której właściwie zdefiniowano zakresy odpowiedzialności i uprawnień. Pracownik otrzymując zakres zadań do wykonania, bierze na siebie odpowiedzialność za ich wykonanie. Jest to niezbędne, by móc je wykonać oraz by możliwe było jego rozliczenie z wykonanych zadań. Musi zatem posiadać stosowne do tego uprawnienia. Ponadto, pracownik oprócz tego, że wie czego się od niego oczekuje i co wolno mu robić, powinien rozumieć jak odpowiedzialność i uprawnienia różnych osób są ze sobą powiązane.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy. Procesy. Narzędzia strony 43 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Kwintowski a.: Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach// Systemy. Procesy. Narzędzia/ Gdańsk: Wydawnictwo PG, 2013, s.43-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi