Building Employer Credibility in Corporate Intranet Portals. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Building Employer Credibility in Corporate Intranet Portals.

Abstrakt

Publikacja omawia rolę portalu intranetowego w kształtowaniu relacji pracodawca-pracownicy w przedsiębiorstwie. W szczególności omówiono środki budowy wizerunku i wiarygodności pracodawcy w elektronicznych kanałach komunikacji. Na podstawie wyników badań ankietowych wśród polskich przedsiębiorstw wskazano typowe profile użytkowania intranetu oraz czynniki ergonomiczne i organizacyjne budujące satysfakcję użytkowników z portali intranetowych stosowanych w ich przedsiębiorstwach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Trust and control in socio-technical systems : 13th European Conference on Cognitive Ergonomics ECCE13, September 20-22, 2006, ETH Zurich, Switzerland strony 49 - 54
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sikorski M.: Building Employer Credibility in Corporate Intranet Portals. // Trust and control in socio-technical systems : 13th European Conference on Cognitive Ergonomics ECCE13, September 20-22, 2006, ETH Zurich, Switzerland/ ed. editors G. Grote, H. Guenter, A. Totter ; Eidgenossische Technische Hochschule Zurich. Swiss Federal Institute of Technology Zurich. Zurich: ETH Swiss Federal Institute of Technology, 2006, s.49-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi