Seminarium Naukowe ''Rozwój teorii i praktyki nauk o zarządzaniu'' w IOiZwP ORGMASZ pod przewodnictwem prof. W. M. Grudzewskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Seminarium Naukowe ''Rozwój teorii i praktyki nauk o zarządzaniu'' w IOiZwP ORGMASZ pod przewodnictwem prof. W. M. Grudzewskiego

Abstrakt

W artykule przedstawiono krytyczną analizę pracy ''Wpływ informatyzacji na efektywność zarządzania logistyką w jednostce wojskowej i w przedsiębiorstwie''. Wskazano luki metodyczne i merytoryczne pracy oraz zasugerowano kierunki możliwych działań by opracowanie mogło stanowić oryginalny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr R. 57, strony 101 - 103,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Grudowski P.: Seminarium Naukowe ''Rozwój teorii i praktyki nauk o zarządzaniu'' w IOiZwP ORGMASZ pod przewodnictwem prof. W. M. Grudzewskiego// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -Vol. R. 57., nr. nr 2=673 (2006), s.101-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi