Kompleksy fosfanylofosfidowe z grupami indenylowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksy fosfanylofosfidowe z grupami indenylowymi

Abstrakt

Pochodne litowe difosfanów są z powodzeniem stosowane jako prekursory ligandów fosfanylofosfinidenowego R2PP oraz fosfanylofosfidowego R2PP(SiMe3) w reakcjach z dichlorometalocenami. Rodzaj powstałych produktów w tego typu reakcjach, w dużej mierze zależy od podstawników w pierścieniu cyklopentadienylowym w cząsteczce metalocenu oraz od właściwości atomu metalu. Zastosowanie dichlorocyrkonocenów z grupami indenylowymi (Ind=C9H7) pozwoliło na otrzymanie szeregu kompleksów fosfanylofosfidowych o wzorze ogólnym R2PP(SiMe3)Zr(Cl)Ind2 (rysunek 1). Opisywane związki otrzymano w wyniku reakcji odpowiedniej pochodnej difosfanu z dichlorocyrkonocenem w toluenie.Kompleksy z grupami: iPr2N, Et2N oraz tBu wyizolowano w postaci monokrystalicznej oraz określono ich strukturę za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej oraz na podstawie widm magnetycznego rezonansu jądrowego 31P NMR.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łapczuk-Krygier A., Baranowska K., Pikies J., Ponikiewski Ł.: Kompleksy fosfanylofosfidowe z grupami indenylowymi// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 9 Suplement (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi