Synteza kompleksów metali przejściowych z ligandami fosfanylofosfidenowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza kompleksów metali przejściowych z ligandami fosfanylofosfidenowymi

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki badań dotyczących reaktywności pochodnych litowych difofanów wobec kompleksów metali przejściowych. Pochodne litowe difosfanów R2PP(SiMe3)Li od kilkunastu lat w Katedrze Chemii Nieorganicznej są używane jako prekursory ligandów fosfanylofosfidowego R2PP(SiMe3) oraz fosfanylofosfinidenowego R2PP. Przeprowadzono badania reaktywności dichlorocyrkonocenów wobec pochodnych litowych difosfanów. Stwierdzono, że w wyniku tych reakcji powstają kompleksy zawierające ligand R2PP. Dichlorocyrkonoceny z grupami indenylowymi (Ind=C9H7) reagują z pochodnymi litowymi difosfanów z utworzeniem kompleksów fosfanylofosfidowych o wzorze ogólnym: R2PP(SiMe3)Zr(Cl)Ind2. Użycie do reakcji dichlorocyrkonocenów z grupami: cyklopentadienylową oraz pentametylocyklopentadienylową, prowadzi do powstania sześciofosforowych układów. W skład szkielet sześciofosforowego wchodzą dwie cząstki R2PP połączone dwuatomowym mostkiem fosforowym P-2. W reakcji z trichlorocyrkonocenem otrzymano analogiczny układ sześciofosforowy niezawierający atomu metalu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łapczuk-Krygier A., Baranowska K., Pikies J., Ponikiewski Ł.: Synteza kompleksów metali przejściowych z ligandami fosfanylofosfidenowymi// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 9 Suplement (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi