Komponentowa metoda budowy systemu oceny przedsięwzięć komunikacyjno-negocjacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komponentowa metoda budowy systemu oceny przedsięwzięć komunikacyjno-negocjacyjnych

Abstrakt

W pracy omówiono istotę oraz podstawowe parametry komunikacji interpersonalnej. Uzasadniono potrzebę komputerowej rejestracji eksperymentów umożliwiających ocenę tego typu procesów ludzkiej działalności. Zaprezentowano komponentową metodę wytwarzania internetowego systemu realizującego takie funkcje. Opisano jego architekturę, sposób implementacji oraz możliwości praktycznego wykorzystania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 553 - 561,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Piotrowski M., Krawczyk-Bryłka B.: Komponentowa metoda budowy systemu oceny przedsięwzięć komunikacyjno-negocjacyjnych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.553-561
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi