Rafał Mikołajczak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Ocena satysfakcji klienta

  - Rok 2010

  Sformułowano model jakości serwisów internetowych opierajacy się na badaniu satysfakcji klienta. Przedstwaiono przykłady ocen oraz uzasadniono uzycie wybranych atrybutów. Zaprezentowano narzędzie usprawniające ocenę jakości.

 • Portal ontologii: Metoda specyfikowania wymagań dla serwisów internetowych

  - Rok 2008

  Zaproponowano nową metodologię specyfikowania wymagań aplikacji i zweryfikowano je na bazie praktycznych doświadczeń. W szczególności uwzględniono aplikacje internetowe z punktu widzenia efektywnego i skutecznego ich użytkowania. Dotychczasowa ocena jakościowa tej metodologii potwierdza jej praktyczną użyteczność.

 • Interaktywne narzędzie wspierające prowadzenie projektów

  Opisano podstawowe założenia metodyki zarządzania wymaganiami oraz jej wykorzystaniem w poszczególnych fazach projektów informatycznych. Przedstawiono zarówno wiele często spotykanych sytuacji i problemów mających miejsce w procesie budowania serwisów internetowych, jak i propozycje ich rozwiązań. Sformułowano wnioski i spostrzeżenia wynikające bezpośrednio z praktyki prowadzenia projektów komercyjnych zgodnie z zaproponowana metodyką.

wyświetlono 33 razy