Kompozyt metalowy zgrzewany wybuchowo Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych o osnowie aluminiowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompozyt metalowy zgrzewany wybuchowo Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych o osnowie aluminiowej

Abstrakt

Energia wybuchu może zostać wykorzystana do realizacji wielu procesów technologicznych, m.in. wytwarzania złączy zgrzewanych, prasowania proszków, tłoczenia, odprężania i utwardzania metali. Bardzo interesującym zastosowaniem technologii zgrzewania wybuchowego jest wytwarzanie kompozytów metalowych. W artykule scharakteryzowano kompozyty metalowe i zgrzewanie wybuchowe jako jedną z metod ich otrzymywania. Przedstawiono autorską technologię uzyskiwania kompozytów metalowych o osnowie aluminiowej wzmocnionych wysokostopowymi drutami stalowymi. Na podstawie wyników badań metalograficznych, wytrzymałościowych oraz analitycznych wykazano przydatność wykorzystania energii wybuchu do wytwarzania kompozytów z aluminium wzmacnianego drutami stalowymi oraz zaproponowano kierunki dalszych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Kompozytowe strony 51 - 54,
ISSN: 2084-1949
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Rogalski G., Fydrych D., Walczak W.: Kompozyt metalowy zgrzewany wybuchowo Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych o osnowie aluminiowej// Materiały Kompozytowe. -., nr. 2 (2017), s.51-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 163 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi