Kompozytowa skrzynkowa kładka pieszo-rowerowa: projektowanie, modelowanie i badania numeryczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompozytowa skrzynkowa kładka pieszo-rowerowa: projektowanie, modelowanie i badania numeryczne

Abstrakt

Zaprojektowano kompozytową kładkę pieszo-rowerową, o ustroju nośnym skrzynkowym otwarto-zamkniętym, utworzonym przez sklejenie dwóch powłok kompozy-towych winyloestrowo-szklanych. Wzmocnienie stanowią tkaniny zrównoważone zszywane o gęstości powierzchniowej 800 g/m2 i orientacji włókien [0/90] i [45/–45] w stosunku do osi kładki. Kładka jest swobodnie podparta, o rozpiętości 12,00 m i szerokości użytkowej 2,50 m. Sprawdzono trzy warunki projektowe: nośności, użytkowalności i komfortu użytko-wania. Konstrukcję nośną usztywniono poprzecznie. Elementy konstrukcji nośnej są wytwo-rzone w technologii infuzji. Modelowanie numeryczne z zastosowaniem metody elementów skończonych, symulację procesów statycznych i dynamicznych przeprowadzono z użyciem kodu MSC.Marc. W modelowaniu uwzględniono laminaty o specyfikowanej geometrii i sekwencji warstw, spoiny klejowe oraz połączenia kompozytowo-gumowo-stalowe zasto-sowane w strefach podporowych i w balustradach. Schematy obciążeń określono zgodnie z normami PN/85/S-10030, PN82/S-10052.

Autorzy (4)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki strony 85 - 92
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Klasztorny M., Nycz D., Chróścielewski J., Romanowski R.: Kompozytowa skrzynkowa kładka pieszo-rowerowa: projektowanie, modelowanie i badania numeryczne// W : Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki/ ed. dr inż. Magdalena Dobiszewska Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s.85-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi