Kompozytowe Materiały poliuretanowo-Gumowe otrzymywane in situ z recyklatów gumowych oraz poliestrouretanów sieciowanych styrenem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompozytowe Materiały poliuretanowo-Gumowe otrzymywane in situ z recyklatów gumowych oraz poliestrouretanów sieciowanych styrenem

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące nowej grupy kompozytowych materiałów poliuretanowo-gumowych, otrzymywanych przy udziale różnej ilości recyklatu gumowego, w których jako osnowę wykorzystano lane nienasycone poliestrouretany, poddawane rodnikowej kopolimeryzacji sieciującej styrenem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010 strony 579 - 5847
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sienkiewicz M., Kucińska-Lipka J., Janik H., Balas A.: Kompozytowe Materiały poliuretanowo-Gumowe otrzymywane in situ z recyklatów gumowych oraz poliestrouretanów sieciowanych styrenem// Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010/ ed. pod zbiorowa pod red. T. Spychaja, S. Spychaj. - ZUT. Szczecin: Wydaw. UZUT, 2010, s.579-5847
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi