Kompozytowe materiały poliuretanowo-gumowe otrzymywane z lanych elastomerów uretanowych i recyklatów gumowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompozytowe materiały poliuretanowo-gumowe otrzymywane z lanych elastomerów uretanowych i recyklatów gumowych

Abstrakt

W pracy prezentujemy wyniki badań dotyczących nowej grupy kompozytowych materiałów poliuretanowo-gumowych (KPG), otrzymywanych przy udziale różnej ilości recyklatu gumowego (RG), w których jako osnowę wykorzystano opracowane w Katedrze Technologii Polimerów Politechniki Gdańskiej lane nienasycone poliestrouretany (PEUR), poddawane rodnikowej kopolimeryzacji sieciującej ze styrenem. Zastosowanie PEUR umożliwiło uzyskanie nowej grupy chemoutwardzalnych kompozytów poliuretanowo-gumowych, które dzięki wprowadzenia do struktury ich osnowy wiązań podwójnych, pozwoliło na dodatkowe sieciowanie KPG związkami winylowymi na drodze kopolimeryzacji rodnikowej, inicjowanej chemicznie, fotochemicznie lub radiacyjnie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010 strony 579 - 584
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sienkiewicz M., Kucińska-Lipka J., Janik H., Balas A.: Kompozytowe materiały poliuretanowo-gumowe otrzymywane z lanych elastomerów uretanowych i recyklatów gumowych// Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010/ ed. pod zbiorowa pod red. T. Spychaja, S. Spychaj. - ZUT. Szczecin: Wydaw. UZUT, 2010, s.579-584
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi