Kompozytowy most pieszo-rowerowy w kampusie Politechniki Gdańskiej – badania doświadczalne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompozytowy most pieszo-rowerowy w kampusie Politechniki Gdańskiej – badania doświadczalne

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane badania doświadczalne kompozytowej kładki dla pieszych. Badaniu poddano zarówno segment walidacyjny będący wycinkiem pełnowymiarowe konstrukcji, jak również dźwigar o docelowej długości. Wykonano badania w zakresie obciążeń statycznych, jak również identyfikację parametrów dynamicznych z zastosowaniem testu wzbudzenia impulsowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Wybrane problemy budownictwa strony 265 - 272
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Rucka M., Wilde K., Klasztorny M., Chróścielewski J.: Kompozytowy most pieszo-rowerowy w kampusie Politechniki Gdańskiej – badania doświadczalne// W : Wybrane problemy budownictwa/ ed. dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s.265-272
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi