Koncepcja kontraktowa w ramach teorii sprawiedliwości wedle Johna Rawlsa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja kontraktowa w ramach teorii sprawiedliwości wedle Johna Rawlsa

Abstrakt

W eseju usiłowałem rozświetlić zręby J. Rawlsa koncepcji (teorii) kontraktowej. Podjąłem analizę związku koncepcji kontraktu z tzw. sytuacją pierwotną określaną jako taki stan rzeczy, gdzie osoby-strony są na równi reprezentowane jako moralne osoby, a rezultat nie jest bynajmniej determinowany ani ich arbitralnymi przymiotami, ani relatywnym bilansem sił społecznych. Następnie uwypukliłem związek pojęcia "sytuacji pierwotnej" z zasadami sprawiedliwości w oparciu o fundamentalne dzieło J. Rawlsa "Teoria sprawiedliwości". Dokonałem zwięzłej analizy zwłaszcza warunków, które charakteryzują sytuację wyjściową, scil. pojęcie "otoczenie sprawiedliwości", pojęcie "słuszności", pojęcie "zasłony niewiedzy", a także pojęcie "racjonalności" osób/ stron zawierających "kontrakt". Z kolei uwypukliłem rolę Rawlsa teorii sprawiedliwości jako bezstronności, która określana jest jako szczególny przypadek teorii kontraktowej. Podkreśliłem, że conditio sine qua non zaistnienia teorii kontraktowej jest powodowanie się życzliwością czy też wzajemną dbałością o swe interesy jako osoby-strony. Z kolei dokonałem zwięzłej charakterystyki osoby racjonalnej. Pokazałem, że jako osoba-strona jest ona zdolna do poczucia sprawiedliwości i jest przy tym wolna od zawiści. Podkreśliłem, że tzw. racjonalność osób-stron gwarantuje, że zasady etyczne i koncepcje sprawiedliwości mają ogólną treść. Następnie pokazałem, że Rawlsa ogólna koncepcja sprawiedliwości jako bezstronności może stanowić wymóg, aby wszelkie pierwotne dobra społeczne (prawa, wolności, równe możliwości, dystrybucja dochodu, bogactwa) były równo rozdzielone, chyba że ich nierówny rozdział jest korzystny dla każdej z osób.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka strony 35 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Migoń M.: Koncepcja kontraktowa w ramach teorii sprawiedliwości wedle Johna Rawlsa// Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka/ ed. ed. Janina Kubka : Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Nauk Filozofcznych., 2003, s.35-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi