Mieczysław Migoń - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Kwestia autonomii antropologii filozoficznej

  - Rok 2010

  W artykule przedstawiłem kwestię statusu autonomii antropologii filozoficznej, a także kwestię autonomiczności filozofii życia i metafizyki Bytu. Usiłowałem pokazać próby ograniczania, a nawet próby deprecjacji tych dyscyplin filozoficznych ze strony ontologii fundamentalnej M. Heideggera, filozofii egzystencji K. Jaspersa oraz egzystencjalizmu J.- P. Sartre'a. Pokazałem również próby odzyskiwania statusu autonomicznego przez metafizykę...

 • Kwestia 'prywatności' w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego

  - Rok 2010

  W referacie, pt. "Kwestia "prywatności" osób ludzkich w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego" uwypukliłem problematykę, która dotyczy możliwych i realnych zagrożeń "prywatności" osób ludzkich jako wynik działań technokratów. Najpierw pokazałem, że ochrona prywatności ludzkiego życia stanowi tabu i traktowana jest jako norma moralna i norma prawna w wielu społeczeństwach. Z kolei...

 • Próba uzgodnienia aspektu racjonalnego i aspektu irracjonalnego w myśli antropologicznej Maxa Schelera

  - Rok 2009

  W eseju przedstawiłem próbę uzgodnienia aspektu racjonalnego i aspektu irracjonalnego w Schelerowskiej myśli antropologicznej. Podkreśliłem to, że niemiecki filozof poszukiwał jedności bytu ludzkiego, osoby ludzkiej, jak tez jedności cogitare i ducha w niej samej. Zwróciłem uwagę na to, że "początek" myśli pierwotwórcy dwudziestowiecznej antropologii filozoficznej wiązał się z dynamiczną zmianą "obrazu" "człowiek" - "świat" - "Bóg",...

wyświetlono 605 razy