Kwestia autonomii antropologii filozoficznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kwestia autonomii antropologii filozoficznej

Abstrakt

W artykule przedstawiłem kwestię statusu autonomii antropologii filozoficznej, a także kwestię autonomiczności filozofii życia i metafizyki Bytu. Usiłowałem pokazać próby ograniczania, a nawet próby deprecjacji tych dyscyplin filozoficznych ze strony ontologii fundamentalnej M. Heideggera, filozofii egzystencji K. Jaspersa oraz egzystencjalizmu J.- P. Sartre'a. Pokazałem również próby odzyskiwania statusu autonomicznego przez metafizykę Bytu, antropologię filozoficzną i filozofię życia na przykładzie twórczości filozoficznej G. Marcela i M. Merleau-Ponty'ego. Podkreśliłem, że świadomi głębi przyczyn tego stanu rzeczy niektórzy spośród klasy metafizyków, antropologów, filozofów życia, a także niektórzy fenomenologowie, ontologowie, personaliści, teologowie, neotomiści, analitycy, ewolucjoniści, holiści, neokantyści nie tylko dostrzegali walory refleksji metafizyki Bytu, antropologii filozoficznej czy też filozofii życia, lecz również próbowali oni - każdy na swój sposób - rozwijać refleksję metafizyczną, czy też refleksję antropologiczną, a także dotyczącą filozofii życia w obrębie obranej dyscypliny naukowej. Tym samym mogli oni dystansować się w różny sposób wobec modnych wówczas(ok. 1930-ok. 1960) egzystencjalizmów w filozofii, jak i w literaturze, etc.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Humanistyka wobec wyzwań wielokulturowości i cywilizacji ryzyka strony 124 - 135
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Migoń M.: Kwestia autonomii antropologii filozoficznej// Humanistyka wobec wyzwań wielokulturowości i cywilizacji ryzyka/ ed. ed. Miła Kwapiszewska-Antas. Słupsk: Katedra Filozofii Akademii Morskiej., 2010, s.124-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi