Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście

Abstrakt

Powstałe wskutek suburbanizacji struktury uznawane są za nową formę krajobrazu zurbanizowanego. Poprawa ich jakości wymaga stworzenia nowych narzędzi planowania międzymiasta (niem. die Zwischenstadt). Należą do nich innowacyjne wizje przestrzenne, kreujące alternatywę dla globalnych trendów homogenizujących kulturę życia społecznego w strefi e podmiejskiej. Inspirowana modelem agri-hood autorska koncepcja slow-przedmieścia wykorzystuje doświadczenie sieci miast Cittaslow. Elementy miejskich i wiejskich programów zintegrowane zostają w spójnej strategii na rzecz poprawy jakości życia na obrzeżach metropolii. Zachowane w miejskich peryferiach pozostałości tradycyjnych przedmieść i układów ruralistycznych stanowią potencjał stworzenia metropolitalnych enklaw wysokiej jakości ż y c i a w p o w o l - n o ś c i. Artykuł zawiera opis trzech przypadków badawczych z Gdańska, które odniesiono do międzynarodowych badań.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie Publiczne strony 19 - 34,
ISSN: 1898-3529
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Rembarz G. M.: Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście// Zarządzanie Publiczne. -., iss. 1(45) (2018), s.19-34
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.4467/20843968zp.19.002.9943
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi