Konfiguracja przestrzeni a bezpieczeństwo = Crime and space configuration - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konfiguracja przestrzeni a bezpieczeństwo = Crime and space configuration

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię występowania patologii społecznych na wielkich osiedlach mieszkaniowych z perspektywy uwarunkowń przestrzennych Przedstawiono wyniki badań pokazujące, że bardzo podobne pod względem rodzaju tkanki, położenia, oraz struktury społecznej blokowiska mogą posiadać odmienną charakterystykę poziomu bezpieczeństwa, co daje się powiązać ze specyficznie kształtowaną strukturą przestrzeni osiedla jako całości. Wskazuje to na istnienie strukturalnych warunków brzegowych koniecznych dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa przestrzeni publicznej środowiska mieszkaniowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Przestrzeń bezpieczna : urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców : konferencja naukowa, Kraków, 28-29 października 2005 : materiały konferencyjne = The safe space : urban and architectural conditions of the city space shaping, for the increase of safety of inhabitants : proceedings, Cracow, 28-29 October 2005 strony 151 - 162
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Awtuch A.: Konfiguracja przestrzeni a bezpieczeństwo = Crime and space configuration// Przestrzeń bezpieczna : urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców : konferencja naukowa, Kraków, 28-29 października 2005 : materiały konferencyjne = The safe space : urban and architectural conditions of the city space shaping, for the increase of safety of inhabitants : proceedings, Cracow, 28-29 October 2005/ ed. [red. Andrzej Wyżykowski, Stanisława Wehle-Strzelecka] ; Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych, Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Kraków: [s. n., 2006] (Kraków : Dział Poligrafii Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej), 2006, s.151-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi