Koszty eksploatacyjne sprężarek chłodniczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koszty eksploatacyjne sprężarek chłodniczych

Abstrakt

Wielkością charakteryzującą efektywność sprężarki przy uwzględnieniu jej pracy przy zmiennych parametrach otoczenia jest europejski wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio). Wskaźnik ten obliczany jest z uwzględnieniem zmiany temperatury otoczenia, zapotrzebowania wydajności chłodniczej oraz czasu pracy sprężarek w ciągu roku. W artykule przedstawiono przykład doboru sprężarek przeznaczonych do systemów chłodzenia w dużych obiektach handlowych z wykorzystaniem wskaźnika ESEER wraz z próbą oceny kosztów zużycia energii elektrycznej w eksploatowanych instalacjach.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 96 - 102,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kubiczek S., Bonca Z.: Koszty eksploatacyjne sprężarek chłodniczych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 2 (2011), s.96-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi