Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym

Abstrakt

Wzory dynamiczne wciąż chętnie stosowane są z dobrym skutkiem do oceny nośności w budownictwie hydrotechnicznym. Wykonano analizę do 32 wzorów dynamicznych i oceniono możliwość ich praktycznego stosowania. Wyniki oceny zweryfikowano na podstawie próbnych obciążeń statycznych dla warunków geotechnicznych wybranych nabrzeży w rejonie Gdańska

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 29, strony 146 - 154,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Blockus M.: Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 29., nr. nr 3 (2008), s.146-154
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi