Kryteria oceny zrównoważonego projektowania architektonicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryteria oceny zrównoważonego projektowania architektonicznego

Abstrakt

Praca opiera się na koncepcji projektowania zrównoważonego w architekturze, opisanej przez A. Baranowskiego, uwzględniającej w swym założeniu zasady zrównoważonego rozwoju. Tematem rozprawy są kryteria oceny tego projektowania w praktyce, a zwłaszcza próba wypracowania nowych, dotychczas słabo określonych kryteriów społeczno-kulturowych. Opisywane kryteria odnoszą się do procesu projektowania i jego efektu końcowego, sama zaś ocena dotyczy specyficznych elementów wpływających na to, by można je było nazwać zrównoważonym (oceny założeń i rozwiązań w aspekcie priorytetów, integralności i całościowości). Poza głównym celem poznawczym, jakim jest sama próba określenia tych kryteriów, celem dodatkowym jest zbadanie zakresu i przydatności istniejących metod i narzędzi oceny środowiskowej struktur przestrzennych. Celem aplikacyjnym jest próba ustalenia zasad postępowania i kryteriów podejmowania decyzji, jako podstaw praktycznego projektowania w polskich warunkach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Tytuł wydania:
**2005, 116 s., 34 rys., 11 tab., bibliogr. 250 poz.Rozprawa doktorska (30 listopada 2005), Wydział Architektury PGPromotor: dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, prof. PG
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi