Kształcenie nauczycieli informatyki w zakresie opracowywania komputerowych multimedialnych środków dydaktycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie nauczycieli informatyki w zakresie opracowywania komputerowych multimedialnych środków dydaktycznych.

Abstrakt

W artykule przedstawiono studia podyplomowe ''Internet i multimedia'', których słuchaczami są nauczyciele informatyki szkół średnich i gimnazjów. Opisano program kształcenia tych studiów, wyróżniając w nim dwa zasadnicze nurty:zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi trendami rozwoju technologii informacyjnej oraz nauczenie słuchaczy opracowywania komputerowych pomocy dydaktycznych wykorzystujących zasoby multimedialne i internetowe. Następnie scharakteryzowano zajęcia na studiach poświęcone opracowywaniu lekcji multimedialnych i tworzeniu w środowisku Delphi prostych programów wspomagających nauczanie i uczenie się.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy wyzwania i możliwości. strony 284 - 291
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Brudło P., Ratajczak T.: Kształcenie nauczycieli informatyki w zakresie opracowywania komputerowych multimedialnych środków dydaktycznych. // Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy wyzwania i możliwości./ ed. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski. Bydgoszcz: Akad.Bydg., 2003, s.284-291
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi