Któtkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Któtkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody.

Abstrakt

Bieżące pomiary oraz krótkoterminowe prognozy dotyczące ilości i parametrów jakościowych ścieków surowych mają podstawowe znaczenie przy ustalaniu warunków normalnej pracy oczyszczalni ścieków. W stanach zakłóceniowych znaczenie tych informacji jest jeszcze większe. Pozwalają one przygotować oczyszczalnię do bezpiecznego przyjęcia partii ścieków o znacząco zmienionych parametrach. Prognozowanie parametrów charakteryzujących ścieki dopływające do oczyszczalni jest szczególnie przydatne do wygenerowania sterowania przez nowoczesne systemy nadzorujące pracę oczyszczalni ścieków. Systemy takie na podstawie znajomości przebiegu procesów oczyszczania i prognoz parametrów charakteryzujących ścieki dopływające, mogą generować optymalizujące sterowanie predykcyjne procesami w oczyszczalni. Krótkoterminowe prognozy wykorzystywane do takiego sterowania powinny być tworzone z godzinnym lub większym wyprzedzeniem.Problematyka sterowania systemami ściekowymi w różnych warunkach była przedmiotem prac prowadzonych w Katedrze Automatyki Politechniki Gdańskiej przez Zespół Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji i Sterowania w ramach dwóch projektów badawczych. W latach 2000 2002 był realizowany projekt Komitetu Badań Naukowych pod nazwą "Zintegrowane inteligentne sterowanie biologiczną oczyszczalniąścieków w stanach normalnych, zakłóceniowych i awaryjnych'', a w latach 2001-2003 projekt "SMArt Control of Wastewater Systems - SMAC'', objęty 5. Programem Ramowym Unii Europejskiej. Tematyka obu projektów dotyczyła opracowania nowych metod i struktur systemów wspomagania decyzji i sterowania zintegrowanymi systemami oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Wyniki zostały opublikowane w pracach M. Brdysia i innych [4] oraz M. Brdysia [5]. W pierwszym projekcie badania były prowadzone na przykładzie oczyszczalni ścieków w Lęborku, a w drugim głównie na przykładzie oczyszczalni w Kartuzach.Artykuł stanowi kontynuację prac A. Łojki [S] i G. Lisa [7], zawiera wyniki badań prowadzonych nad metodami krótkoterminowego prognozowania natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie oceny wielkości poboru wody. W pracy A. Borowy [2] do rozpatrywanego tu zagadnienia prognozowania użyto algorytmu opartego na metodzie filtracji falkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr T. 80, strony 13 - 18,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Chotkowski W., Lis G.: Któtkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody.// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -Vol. T. 80., nr. nr 5 (2006), s.13-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi