Level and significance of European Union means in the budgets of non-urban poviats of Pomeranian voivodeship - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Level and significance of European Union means in the budgets of non-urban poviats of Pomeranian voivodeship

Abstrakt

Jednym z warunków prowadzenia działań mających na celu rozwój obszaru jest posiadanie środków finansowych pozwalających realizować zadania, które ten rozwój determinują. Środki te pochodzić mogą z różnych źródeł. Jednym z tych źródeł jest wsparcie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przyznawane w określonych ramach czasowych zwanych okresem programowania. Polska już po raz drugi korzystać może z pomocy udzielanej w tej formie. Artykuł ma na celu analizę rozmiaru, a co za tym idzie znaczenia środków przyznanych samorządom terytorialnym w poprzednim okresie programowania. Zakres badań zawężono do województwa pomorskiego. Spośród wszystkich jednostek terytorialnych do analizy wybrano powiaty ziemskie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Regionalia nr 27, strony 244 - 254,
ISSN: 0860-3375
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Level and significance of European Union means in the budgets of non-urban poviats of Pomeranian voivodeship// Studia Regionalia. -Vol. 27., nr. 2 (2010), s.244-254
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi