Liquid water. Analytical equation of state and acoustic parameters evaluation. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Liquid water. Analytical equation of state and acoustic parameters evaluation.

Abstrakt

Równanie stanu dla ciekłej wody zaproponowane przez Jefferya - Austina zastosowano do obliczeń prędkości dźwięku oraz parametru nieliniowości B/A. Parametry akustyczne są porównywane z danymi doświadczalnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 5/6, strony 23 - 28,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Leble S., Kuśmirek-Ochrymiuk M.: Liquid water. Analytical equation of state and acoustic parameters evaluation. // HYDROACOUSTICS. -Vol. 5/6., (2003), s.23-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi