Lodowa kraina - obszar badań dla chemika analityka. Cz. II. Wrażliwość ekosystemu Antarktyki na obecność zanieczyszczeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lodowa kraina - obszar badań dla chemika analityka. Cz. II. Wrażliwość ekosystemu Antarktyki na obecność zanieczyszczeń

Abstrakt

W pracy ujęto problematykę zanieczyszczeń obszarów polarnych. Zwrócono szczególną uwagę na trwałe związki organiczne obecne na obszarze Antarktyki w różnych próbkach biotycznych i abiotycznych (szczegółowy opis współczesnych badań analitycznych prowadzonych w latach 2000 - 2013). Substancje chemiczne pochodzenia antropogenicznego mogą pojawiać się na terenach polarnych za sprawą transportu na duże odległości (LRAT). Badania poziomów zanieczyszczeń obecnych w różnych próbkach środowiskowych stanowią fundament monitoringu jakości środowiska, dzięki któremu możliwe jest podjęcie działań mających na celu ochronę ekosystemu antarktycznego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 62 - 68,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szopińska M., Polkowska Ż.: Lodowa kraina - obszar badań dla chemika analityka. Cz. II. Wrażliwość ekosystemu Antarktyki na obecność zanieczyszczeń// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2015), s.62-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi